ყოფილი საჯარო მოხელეები სამსახურში აღდგენას ყოფილი საჯარო მოხელეები სამსახურში აღდგენას
15:14 / 15.03.2019
video
ქუთაისი, ოფიციალურად სსიპ „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტი“
სამეგრელოს რეგიონის ახალი სამეგრელოს რეგიონის ახალ ისამეგრელოს რეგიონის ახალი
11:23 / 12.03.2019
audio
სამეგრელოს რეგიონის ახალი ამბების პორტალი. ინტერნეტგამოცემა livepress.ge
სამეგრელოს რეგიონის ახალი სამეგრელოს რეგიონის ახალი ამბების
13:23 / 11.03.2019
photo
სამეგრელოს რეგიონის ახალი ამბების პორტალი. ინტერნეტგამოცემა livepress.ge
ბორჯომი — ქალაქი-კურორტი აღმოსავლეთ საქართველოში
14:36 / 04.03.2019
ესე სატესტო ტექსტი ჩემიერ შენაყვანები

Error
 • JFolder::create: Path not in open_basedir paths
 • PHPImageWorkshop\Exception\ImageWorkshopBaseException: [2]: File "/var/www/clients/client10/web53/web//images/temp/2019/02/26/de04075e9b46aa88edf818cbe590e7d8.png" not exists.
 • JFolder::create: Path not in open_basedir paths
 • PHPImageWorkshop\Exception\ImageWorkshopBaseException: [2]: File "/var/www/clients/client10/web53/web//images/temp/2019/02/26/de04075e9b46aa88edf818cbe590e7d8.png" not exists.
 • JFolder::create: Path not in open_basedir paths
 • PHPImageWorkshop\Exception\ImageWorkshopBaseException: [2]: File "/var/www/clients/client10/web53/web//images/temp/2019/02/26/de04075e9b46aa88edf818cbe590e7d8.png" not exists.
 • JFolder::create: Path not in open_basedir paths
 • PHPImageWorkshop\Exception\ImageWorkshopBaseException: [2]: File "/var/www/clients/client10/web53/web//images/temp/2019/01/31/4ff5894d2bf99d02e986180349176b1a.jpg" not exists.
 • JFolder::create: Path not in open_basedir paths
 • PHPImageWorkshop\Exception\ImageWorkshopBaseException: [2]: File "/var/www/clients/client10/web53/web//images/temp/2019/02/26/de04075e9b46aa88edf818cbe590e7d8.png" not exists.
 • JFolder::create: Path not in open_basedir paths
 • PHPImageWorkshop\Exception\ImageWorkshopBaseException: [2]: File "/var/www/clients/client10/web53/web//images/temp/2019/01/31/4ff5894d2bf99d02e986180349176b1a.jpg" not exists.
 • JFolder::create: Path not in open_basedir paths
 • PHPImageWorkshop\Exception\ImageWorkshopBaseException: [2]: File "/var/www/clients/client10/web53/web//images/temp/2019/02/18/1c4f8d4348914095fca56835e899774a.jpg" not exists.
 • JFolder::create: Path not in open_basedir paths
 • PHPImageWorkshop\Exception\ImageWorkshopBaseException: [2]: File "/var/www/clients/client10/web53/web//images/temp/2019/01/31/4ff5894d2bf99d02e986180349176b1a.jpg" not exists.
 • JFolder::create: Path not in open_basedir paths
 • PHPImageWorkshop\Exception\ImageWorkshopBaseException: [2]: File "/var/www/clients/client10/web53/web//images/temp/2019/02/26/de04075e9b46aa88edf818cbe590e7d8.png" not exists.
 • JFolder::create: Path not in open_basedir paths
 • PHPImageWorkshop\Exception\ImageWorkshopBaseException: [2]: File "/var/www/clients/client10/web53/web//images/temp/2019/02/26/de04075e9b46aa88edf818cbe590e7d8.png" not exists.
 • JFolder::create: Path not in open_basedir paths
 • PHPImageWorkshop\Exception\ImageWorkshopBaseException: [2]: File "/var/www/clients/client10/web53/web//images/temp/2019/02/26/de04075e9b46aa88edf818cbe590e7d8.png" not exists.
 • JFolder::create: Path not in open_basedir paths
 • PHPImageWorkshop\Exception\ImageWorkshopBaseException: [2]: File "/var/www/clients/client10/web53/web//images/temp/2019/02/18/1c4f8d4348914095fca56835e899774a.jpg" not exists.
 • JFolder::create: Path not in open_basedir paths
 • PHPImageWorkshop\Exception\ImageWorkshopBaseException: [2]: File "/var/www/clients/client10/web53/web//images/temp/2019/01/31/4ff5894d2bf99d02e986180349176b1a.jpg" not exists.
 • JFolder::create: Path not in open_basedir paths
 • PHPImageWorkshop\Exception\ImageWorkshopBaseException: [2]: File "/var/www/clients/client10/web53/web//images/temp/2019/02/26/de04075e9b46aa88edf818cbe590e7d8.png" not exists.
 • JFolder::create: Path not in open_basedir paths
 • PHPImageWorkshop\Exception\ImageWorkshopBaseException: [2]: File "/var/www/clients/client10/web53/web//images/temp/2019/02/18/1c4f8d4348914095fca56835e899774a.jpg" not exists.
 • JFolder::create: Path not in open_basedir paths
 • PHPImageWorkshop\Exception\ImageWorkshopBaseException: [2]: File "/var/www/clients/client10/web53/web//images/temp/2019/01/31/4ff5894d2bf99d02e986180349176b1a.jpg" not exists.
 • JFolder::create: Path not in open_basedir paths
 • PHPImageWorkshop\Exception\ImageWorkshopBaseException: [2]: File "/var/www/clients/client10/web53/web//images/temp/2019/02/26/de04075e9b46aa88edf818cbe590e7d8.png" not exists.
 • JFolder::create: Path not in open_basedir paths
 • PHPImageWorkshop\Exception\ImageWorkshopBaseException: [2]: File "/var/www/clients/client10/web53/web//images/temp/2019/02/26/de04075e9b46aa88edf818cbe590e7d8.png" not exists.
 • JFolder::create: Path not in open_basedir paths
 • PHPImageWorkshop\Exception\ImageWorkshopBaseException: [2]: File "/var/www/clients/client10/web53/web//images/temp/2019/02/26/de04075e9b46aa88edf818cbe590e7d8.png" not exists.
 • JFolder::create: Path not in open_basedir paths
 • PHPImageWorkshop\Exception\ImageWorkshopBaseException: [2]: File "/var/www/clients/client10/web53/web//images/temp/2019/02/18/1c4f8d4348914095fca56835e899774a.jpg" not exists.
 • JFolder::create: Path not in open_basedir paths
 • PHPImageWorkshop\Exception\ImageWorkshopBaseException: [2]: File "/var/www/clients/client10/web53/web//images/temp/2019/01/31/4ff5894d2bf99d02e986180349176b1a.jpg" not exists.
 • JFolder::create: Path not in open_basedir paths
 • PHPImageWorkshop\Exception\ImageWorkshopBaseException: [2]: File "/var/www/clients/client10/web53/web//images/temp/2019/02/26/de04075e9b46aa88edf818cbe590e7d8.png" not exists.
 • JFolder::create: Path not in open_basedir paths
 • PHPImageWorkshop\Exception\ImageWorkshopBaseException: [2]: File "/var/www/clients/client10/web53/web//images/temp/2019/02/18/1c4f8d4348914095fca56835e899774a.jpg" not exists.
 • JFolder::create: Path not in open_basedir paths
 • PHPImageWorkshop\Exception\ImageWorkshopBaseException: [2]: File "/var/www/clients/client10/web53/web//images/temp/2019/02/26/de04075e9b46aa88edf818cbe590e7d8.png" not exists.
 • JFolder::create: Path not in open_basedir paths
 • PHPImageWorkshop\Exception\ImageWorkshopBaseException: [2]: File "/var/www/clients/client10/web53/web//images/temp/2019/01/31/4ff5894d2bf99d02e986180349176b1a.jpg" not exists.
 • JFolder::create: Path not in open_basedir paths
 • PHPImageWorkshop\Exception\ImageWorkshopBaseException: [2]: File "/var/www/clients/client10/web53/web//images/temp/2019/02/18/1c4f8d4348914095fca56835e899774a.jpg" not exists.
 • JFolder::create: Path not in open_basedir paths
 • PHPImageWorkshop\Exception\ImageWorkshopBaseException: [2]: File "/var/www/clients/client10/web53/web//images/temp/2019/01/31/4ff5894d2bf99d02e986180349176b1a.jpg" not exists.
მთავარი გვერდი
დფდსფსდფსდფს
სამეგრელოს რეგიონის ახალი ამბების პორტალი. ინტერნეტგამოცემა livepress.ge
სამეგრელოს რეგიონის ახალი ამბების პორტალი. ინტერნეტგამოცემა livepress.ge

სტატიები
სამეგრელოს რეგიონის ახალი სამეგრელოს რეგიონის ახალ ისამეგრელოს რეგიონის ახალი
11:23 / 12.03.2019
სამეგრელოს რეგიონის ახალი ამბების პორტალი. ინტერნეტგამოცემა livepress.ge
სამეგრელოს რეგიონის ახალი სამეგრელოს რეგიონის ახალი ამბების
13:23 / 11.03.2019
სამეგრელოს რეგიონის ახალი ამბების პორტალი. ინტერნეტგამოცემა livepress.ge
ბორჯომი — ქალაქი-კურორტი აღმოსავლეთ საქართველოში
14:36 / 04.03.2019
ესე სატესტო ტექსტი ჩემიერ შენაყვანები
ყოფილი საჯარო მოხელეები სამსახურში აღდგენას
15:14 / 01.03.2019
ზუგდიდის მერიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის
ბორჯომი — ქალაქი-კურორტი აღმოსავლეთ საქართველოში
14:36 / 04.03.2019
ესე სატესტო ტექსტი ჩემიერ შენაყვანები

TV Post
ესე სატესტო ტექსტი ჩემიერ შენაყვანები
ზუგდიდის მერიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის
სამეგრელოს რეგიონის ახალი ამბების პორტალი. ინტერნეტგამოცემა livepress.ge
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის ძეგლთა დაცვის განყოფილების
რეგიონი
ბორჯომი — ქალაქი-კურორტი აღმოსავლეთ საქართველოში
14:36 / 04.03.2019
ესე სატესტო ტექსტი ჩემიერ შენაყვანები
ყოფილი საჯარო მოხელეები სამსახურში აღდგენას
15:14 / 01.03.2019
ზუგდიდის მერიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის
ახალი სატესტო სტატია
15:28 / 27.02.2019
დფდსფსდფსდფს
სტატიები ბოლო სექცია 6
სამეგრელოს რეგიონის ახალი სამეგრელოს რეგიონის ახალ ისამეგრელოს რეგიონის ახალი
11:23 / 12.03.2019
სამეგრელოს რეგიონის ახალი ამბების პორტალი. ინტერნეტგამოცემა livepress.ge
სამეგრელოს რეგიონის ახალი სამეგრელოს რეგიონის ახალი ამბების
13:23 / 11.03.2019
სამეგრელოს რეგიონის ახალი ამბების პორტალი. ინტერნეტგამოცემა livepress.ge
ბორჯომი — ქალაქი-კურორტი აღმოსავლეთ საქართველოში
14:36 / 04.03.2019
ესე სატესტო ტექსტი ჩემიერ შენაყვანები
ყოფილი საჯარო მოხელეები სამსახურში აღდგენას
15:14 / 01.03.2019
ზუგდიდის მერიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის
სამეგრელოს რეგიონის ახალი
13:23 / 26.02.2019
სამეგრელოს რეგიონის ახალი ამბების პორტალი. ინტერნეტგამოცემა livepress.ge
სამეგრელოს რეგიონის ახალი
13:23 / 26.02.2019
სამეგრელოს რეგიონის ახალი ამბების პორტალი. ინტერნეტგამოცემა livepress.ge